PASSOS A SEGUIR PER TRAMITAR LA PREINSCRIPCIÓ A GRAU  MITJÀ 

Terminis

Des de 02.06.2020 fins al  08.06.2020 

1. Sol.licitud electrònica

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l'identificador de l'alumne. La direcció del centre on s'han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l'alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d'Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre.

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Feu click aquí per accedir al formulari de la sol.licitud electrònica.

Recordeu:

Codi de Centre:

08054277 Institut de Tona

Codi estudis:

Pack Cuina i Pastisseria (cal posar els dos codis següents, un sota l'altre)

IA60   Forneria, Pastisseria i Confiteria

HT10  Cuina i gastronomia

Pack Cuina i serveis en restauració (cal posar els dos codis següents, un sota l'altre)

HT30 Serveis en restauració

HT10 Cuina i gastronomia

2. Sol.licitud amb suport informàtic

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

 

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica exclusiva (secretariaeho@iestona.net) demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

 

Si no s'ha pogut validar electrònicament, també s'haurà d'enviar per correu electrònic la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne. I si l'alumne/a és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, caldrà enviar també el llibre de família.

Documentació acreditativa:

  • Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020:

    • El DNI o NIE, si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'ha identificat.

  • Si l'alumne és menor d'edat, i no fa els 18 anys durant l'any 2020, també cal enviar per correu electrònic:

    • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

    • El DNI o NIE de l'alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s'ha pogut validar el document electrònicament (consulteu la informació al resguard de la sol·licitud); o el passaport o el document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris, si és el document amb què s'han identificat.

Per qualsevol dubte o pregunta relacionada amb la preinscripció  podeu enviar un missatge a: escolahostaleriaosona@gmail.com. 

Consulta el calendari de Preinscripcions

© 2023 by Escola d'Hostaleria d'Osona. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now