CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: Període, del 11 al 17 de maig de 2021

Informació i sol·licitud CFGM. Fes click aquí   

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: Període, del 25 al 31 de maig de 2021

Informació i sol.licitud CFGS. Fes click aquí

 

Novetats:

 • Aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.

 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.

 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:

  • Electrònica: cal identificació digital

  • Suport informàtic: sense identificació digital

 

Què em cal per omplir la sol·licitud?

 

Hi ha dues opcions:

 

 1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:

 

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys

 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària

 • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte

 • Targeta sanitària per la teva identificació

 

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.

 

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

 

2.  SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el  seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

 

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

 

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

 

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

 

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

 

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

 

 

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

 

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

 • El codi de centre del nostre centre és 08054277, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.

 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.

 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

 

                               CODIS                             

Codi de Centre:

08054277 Institut de Tona

Codi estudis CFGM

Pack Cuina-Pasti (podeu posar indistintament en primer o segon lloc, els dos codis)

Cuina i gastronomia

Forneria, pastisseria i confiteria

Forneria, pastisseria i confiteria

Cuina i gastronomia

 

Pack Cuina-Sala:

Serveis en restauració

Cuina i gastronomia

Codi estudis CFGS

DIRECCIÓ DE CUINA 

Direcció de Cuina

DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ

Direcció de Serveis en Restauració